Privacy statement – Cookies

Privacy statement – Cookies

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Naam websitebeheerder of bedrijf : Bazardart BV

01. Clausmobility

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Claus Mobility. Claus Mobility is een autodealer en biedt mobiliteitsoplossingen aan op maat. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Clausmobility verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Claus Mobility, neem dan gerust contact op!

Claus Mobility BV
Menenstraat 41
8980 Geluveld
info@clausmobility.be

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Claus Mobility.
Deze worden hieronder toegelicht.
A. Het versturen van nieuwsbrieven
Claus Mobility stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Claus Mobility.
Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
B. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met naam bedrijf via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
C. Analytics
De website van Claus Mobility verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren.
Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03. Ontvangers

De gegevens die Claus Mobility ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
A. Mailerlite
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailerlite. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailerlite.
B. E-mail hosting
De e-mail van Claus Mobility wordt gehost. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers.
C. Hosting
De website en back-ups van de website worden gehost via Bazardart BV. Gegevens die jij achterlaat op de website van naam bedrijf of website zijn op de servers van naam hosting opgeslagen.

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Claus Mobility maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
A. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailerlite. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar e-mailadres.
B. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Claus Mobility via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
C. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Claus Mobility website of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar naam bedrijf, website. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlog-proces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van naam bedrijf, website prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van naam bedrijf, website ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Jouw rechten

A. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Claus Mobility vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Claus Mobility. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
B. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren via de Claus Mobility website. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
C. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij de Claus Mobility website opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Claus Mobility al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
D. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de Claus Mobility website vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
E. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de Clausmobility website niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
F. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat de Claus Mobility website jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via e-mailadres onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Claus Mobility verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Claus Mobility via e-mail of het verstrekken van opgevraagde informatie..
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Claus Mobility de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn dat de gegevens die jij hebt gedeeld met de Claus Mobility website moet delen met anderen dan de hierboven genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van eendienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Claus Mobility behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ‘t bedrijf dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Claus Mobility website te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op deze website gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie.
Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

  • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
  • Encryptie van data;
  • Pseudonimiseren van data;
  • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
  • Overdrachten alleen over SSL
  • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
  • Controle van erkende autorisaties.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Claus Mobility BV
Menenstraat 41
8980 Geluveld
info@clausmobility.be

Beste klant,

Naar aanleiding van Tweede Pinkstermaandag zijn wij gesloten op 20/05/2024.

Fijn weekend,
Claus Mobility
____________________________________________________

Cher client,

En raison du lundi de Pentecôte, nous serons fermés le 20/05/2024.

Bon week-end,
Claus Mobility

Beste klant,

Naar aanleiding van O.H. Hemelvaart zijn wij gesloten van
09/05/2024 tot en met 12/05/2024.

Fijn weekend,
Claus Mobility
____________________________________________________

Cher client,

En raison du jour de férié nous sommes fermés du
09/05/2024 au 12/05/2024.

Bon week-end,
Claus Mobility

Beste klant,

Naar aanleiding van dag van de arbeid zijn wij gesloten op 01/05/2024.

Team Claus Mobility,

____________________________________________________________
Cher client,

À l’occasion de la fête du travail, nous serons fermés le 01/05/2024.

Team Claus Mobility,

Vakantieregeling 03/08 tem 18/08

Beste Klant,

De showroom is open maar met gewijzigde uurregeling: 

Maandag – vrijdag: 9u – 12u & 13u – 17u
Zaterdag – Zondag: gesloten

Wij blijven telefonisch bereikbaar tijdens de vakantieperiode.

Team Claus Mobility
__________________________________________________________

Cher Client,

Le showroom est ouvert mais avec des horaires modifiés:

Lundi – vendredi: 9h – 12h & 13h – 17h
Samedi – dimanche: fermé

Nous restons disponibles par téléphone pendant la période des vacances.

Team Claus Mobility